Phòng thí nghiệm Hóa Lý

Người quản lý: ThS. Nguyễn Văn Kiệt

Danh mục các bài thí nghiệm:

-  Cân bằng tạo phức

-  Xác định enthalpy hóa hơi của chất lỏng

-  Xác định nhiệt tạo thành CO2 và CO (định luật Hess)

-  Xác định số đĩa lý thuyết trong cột chưng cất

-  Tốc độ phản ứng và năng lượng hoạt hóa phản ứng thủy phân etylaxetat

-  Cân bằng lỏng – lỏng

-  Sự phụ thuộc của nhiệt độ vào sức điện động

Mô tả phòng thí nghiệm:

Phòng thí nghiệm hóa lý thuộc Khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Ngay khi thành lập trường, phòng thí nghiệm hóa lý được xây dựng và đầu tư mỗi bài thí nghiệm 01 bộ được nhập khẩu từ Tập đoàn PHYWE – ĐỨC với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Các bài thí nghiệm không chỉ rèn cho các em Sinh viên kỹ năng thực hành mà còn là cơ sở ngành để các em bước vào chuyên ngành Lọc hóa dầu.

Với trang thiết bị hiện đại và cơ sở vật chất hiện có, phòng thí nghiệm hóa lý về cơ bản đạt chuẩn của một phòng thí nghiệm hóa học theo quy định của Bộ Giáo Dục.

Một số hình ảnh:

PTN Hoaly 01

Bài thí nghiệm: Xác định enthalpy hóa hơi của chất lỏng

PTN Hoaly 02

Bài thí nghiệm: Xác định nhiệt tạo thành CO2 và CO (định luật Hess)

PTN Hoaly 03

Bài thí nghiệm: Xác định số đĩa lý thuyết trong cột chưng cất

PTN Hoaly 04

Bài thí nghiệm: Sự phụ thuộc của nhiệt độ vào sức điện động