Các hoạt động

1. Phát triển chuyên môn

Các giảng viên ngành kỹ thuật dầu khí tích cực tìm kiếm các khóa đào tạo thực tế và nâng cao dựa trên nhu cầu phát triển chuyên môn, kiến thức chuyên môn và thực tiễn công việc. Các giảng viên cũng thường được cử đi học các khóa đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài như một phần của thỏa thuận hợp tác giáo dục và trao đổi học thuật giữa PVU với các trường đại học hoặc công ty dầu khí hàng đầu trong ngành tại Việt Nam và quốc tế. Ngoài ra, các giảng viên tích cực tham gia các dự án nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan đến dầu khí nhằm nâng cao khả năng nghiên cứu, đào sâu kiến thức và chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm.

2. Hội thảo và Hội nghị khoa học

Giảng viên ngành kỹ thuật dầu khí thường xuyên tham dự các hội nghị và hội thảo có uy tín trong nước và quốc tế với các bài thuyết trình và bài báo được đăng trong kỷ yếu. Họ cũng thường giới thiệu các hội nghị, hội thảo như vậy (đặc biệt là trực tuyến) cho các đồng nghiệp và cơ quan quản lý PVU, các trường đại học và các công ty dầu khí tại Việt Nam để nâng cao và chia sẻ kiến thức chuyên môn. Hơn nữa, bộ môn kỹ thuật dầu khí tích cực tổ chức các hội nghị và hội thảo trong nước và quốc tế, do chính chúng tôi hoặc phối hợp với các đối tác khác tổ chức, nếu khả thi.

3. Sự tham gia của sinh viên

Đội ngũ giảng viên ngành kỹ thuật dầu khí thường cung cấp cho sinh viên thông tin việc làm, tư vấn và kết nối doanh nghiệp với sinh viên. Họ cũng gặp gỡ sinh viên thường xuyên để giải thích chi tiết hơn về các bài giảng và cung cấp hướng dẫn cho các đồ án môn học 1 và 2, luận văn tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học và bài báo học thuật.

4. Các hoạt động cộng đồng

Các giảng viên ngành kỹ thuật dầu khí thường tích cực tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng khác với sinh viên để giúp họ nhận thức được trách nhiệm của cư dân quốc gia và quốc tế.