Khoa Dầu Khí

 Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Quá trình thiết bị CNHH" bao gồm các bài thí nghiệm sau: Truyền nhiệt ống lồng ống; Sấy; Chưng cất; Đối lưu nhiệt; Mạch lưu chất; Cột chêm. Thiết bị chính: Hệ…
Chương trình đào tạo đại học Với chức năng nhiệm vụ của Trường giao, Khoa Dầu khí triển khai đào tạo và quản lý hoạt động giảng dạy 3 ngành đào tạo đại học hệ chính quy bao gồm: Ngành…
Với định hướng chung xây dựng và phát triển PVU trở thành một trường đại học chất lượng cao, có định hướng về nghề nghiệp và ứng dụng với những nghiên cứu khoa học đạt tiêu chuẩn khu vực và…
Phần nội dung này đang được xây dựng.
Trong những năm qua, cán bộ giảng dạy của Khoa Dầu khí đã tham gia nhiều đề tài khoa học và công bố hàng chục bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước, cũng…
Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận làm quen với công tác NCKH và phát huy tính năng động sáng tạo, trong năm học 2013-2014 đã có 6 nhóm sinh viên đang ký…
Phần nội dung này đang được xây dựng
Phần nội dung này đang được xây dựng
Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Hóa phân tích", bao gồm những bài thí nghiệm sau: Xác định nồng độ dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl Xác định nồng độ NaOH và Na2CO3 trong hỗn hợp Chuẩn…