Chương trình đào tạo - TT BDNC

Các chương trình đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn và quản lý theo yêu cầu của các doanh nghiệp sẽ được xây dựng cho các lĩnh vực sau:

  1. Tìm kiếm, Thăm dò và Khai thác dầu khí;
  2. Lọc dầu, Hoá dầu, Công nghệ khí;
  3. Vận chuyển, Phân phối và Tàng trữ các sản phẩm dầu khí;
  4. Thiết kế - Xây dựng các công trình dầu khí;
  5. Kinh tế dầu khí, Quản lý dự án, Tài chính dầu khí, Thương mại dầu khí;
  6. Ngoại ngữ.

Các chương trình đào tạo ngoại ngữ (trước mắt là tiếng Anh) sẽ được xây dựng riêng biệt cho từng đối tượng. Sau khi tham dự các khoá học tiếng Anh, học viên sẽ có thể tham gia thi và đạt được các chứng chỉ tiếng Anh của các tổ chức quốc tế.

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO

Xem chi tiết