Giới thiệu Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao

Trước sự phát triển, gia tăng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phân công cho Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao đã được thành lập theo quyết định Số: 42/QĐ-ĐHDK ngày 27/01/2011 của Hội đồng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.


Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao đã không ngừng nâng cao chất lượng của các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng được yêu cầu của xã hội, phương pháp đào tạo cũng không ngừng được cải tiến, cơ sở vật chất của trung tâm từng bước hoàn thiện với phòng học khang trang, trang thiết bị âm thanh hiện đại và điều hoà nhiệt độ. Trung tâm đã xây dựng và phát triển trang web để thực hiện chức năng thông tin và quản lý các chương trình của trung tâm để phục vụ người học tốt nhất. Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo có danh tiếng trên địa bàn phía nam và trên cả nước, đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của các học viên học tập các chương trình ngắn hạn về các lĩnh vực trong ngành Dầu khí cũng như các lĩnh vực khác (Công văn triển khai công tác đào tạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).


Trung tâm Đào tạo liên tục đạt được thành công là nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tập đoàn, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các đơn vị phòng ban chức năng, các khoa bộ môn trong trường và các đơn vị trực thuộc tập đoàn, đặc biệt là sự cộng tác nhiệt tình của các giảng viên là các GS, PGS, TS đầu ngành và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dầu khí trong và ngoài nước.

a. Chức năng
Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao có chức năng tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, có tính chất bồi dưỡng thường xuyên, liên tục về quản lý, lãnh đạo và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc; thực hiện các chương trình hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.


b. Nhiệm vụ
Liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước tổ chức các khoá học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo quốc tế về các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, quản lý, GD&ĐT, KH&CN đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Trường, Tập đoàn và của đất nước; các khóa học cấp chứng chỉ Quốc tế;
Thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo theo nhu cầu của các đơn vị trong và ngoài ngành dầu khí.