ATC tổ chức chương trình đào tạo “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp – Digital Transformation”

Ngày 08-09/9/2020 tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) – Trung tâm bồi dưỡng nâng cao (ATC) đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp – Digital Transformation” cho hơn 60 cán bộ đang công tác trong lĩnh vực công nghiệp khí ở các điểm cầu.

Trong 02 ngày đào tạo, các học viên được tiếp cận Phương pháp luận về chuyển đổi số & CMCN lần thứ Tư; Big data và trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số; Chiến lược/Kế hoạch chuyển đổi số 4.0 theo chuẩn Digital Maturity; Triển khai chiến lược và các ưu tiên trong quá trình chuyển đổi số; Quản lý tác nghiệp chuyển đổi số – Task & project management 4.0; Nguyên tắc và phương pháp quản trị tinh gọn (Lean TPM & Lean ERP 4.0) và những bài học thực tiễn trong một số doanh nghiệp tại Việt Nam đang thực hiện tốt công tác này.

Khóa học đã nhận được nhiều đánh giá tích cực về phương pháp giảng dạy và bài tập ứng dụng dễ hiểu, hiệu quả; các chuyên gia có kiến thức sâu trong lĩnh vực cũng như công tác tổ chức lớp học một cách chuyên nghiệp, chu đáo.

Một số hình ảnh của khóa học.