ATC – Tổ chức khóa học “Ngôn ngữ tiếng Anh trong Hợp đồng thương mại dầu khí”

Ngày 01 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao (ATC) - Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học "Ngôn ngữ tiếng Anh trong Hợp đồng thương mại dầu khí". Chương trình có sự tham gia của các học viên đến từ Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB).

Đây là chương trình đã từng tổ chức nhiều lần cho các đơn vị trong ngành dầu khí, được đánh giá cao ở góc độ thực tiễn. Sau khóa học, học viên có thể ứng dụng ngay vào các Hợp đồng mua bán dầu thô, khí đốt, mua bán các sản phẩm khác trong ngành dầu khí và cung ứng các dịch vụ liên quan (gọi chung là Hợp đồng thương mại dầu khí). Nội dung chương trình tập trung vào: các dạng Hợp đồng thương mại dầu khí và các đặc trưng về ngôn ngữ tiếng Anh của Hợp đồng thương mại dầu khí; từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đặc trưng thường được sử dụng khi soạn thảo hợp đồng thương mại dầu khí bằng tiếng Anh; hướng dẫn soạn thảo, đàm phán các điều khoản chủ yếu của hợp đồng thương mại dầu khí bằng tiếng Anh và thực hành dịch thuật/thảo luận trên hợp đồng thương mại dầu khí thực tế tại một số các đơn vị trong ngành Dầu khí Việt Nam.

Khóa học sẽ kéo dài trong ba ngày và sẽ bế giảng vào ngày 03/7/2020.

Một số hình ảnh trong khóa học: