Khóa học Môi trường trầm tích và đặc trưng tầng chứa, lý thuyết và thực hành

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học sẽ trang bị cho các cán bộ địa chất – địa vật lý kiến thức vầ cấu kiến tạo bể chứa của mỏ dầu khí phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác và phát triển các mỏ dầu khí. Khóa học đi sâu vào phân tích các quá trình hinh thành, phát triển của các bể trầm tích và liện hệ với hệ thống dầu khí trong khu vực. Ngoài ra, học viên còn được trang bị các kiến thức về đánh giá rủi ro trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí.