Đào tạo ngắn hạn

Brochure khóa học GIỚI THIỆU Khóa học nhằm đem đến cho học viên một tầm nhìn tổng quan về Mô hình địa cơ học “Geomechanical modeling phục vụ cho Nứt vỉa thủy lực và Chống trào cát. Hiện nay, việc áp dụng công nghệ NVTL trong giai đoạn khai thác cuối của mỏ sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức do điều kiện giếng ngày càng phức tạp, giếng có độ thấm/áp suất vỉa thấp, khối lượng hạt chèn propant lớn, công tác bơm rửa và kiểm soát hiện…
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Khóa học sẽ trang bị cho các cán bộ địa chất – địa vật lý kiến thức vầ cấu kiến tạo bể chứa của mỏ dầu khí phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác và phát triển các mỏ dầu khí. Khóa học đi sâu vào phân tích các quá trình hinh thành, phát triển của các bể trầm tích và liện hệ với hệ thống dầu khí trong khu vực. Ngoài ra, học viên còn được trang bị các kiến thức…
Ngày 08-09/9/2020 tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) – Trung tâm bồi dưỡng nâng cao (ATC) đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp – Digital Transformation” cho hơn 60 cán bộ đang công tác trong lĩnh vực công nghiệp khí ở các điểm cầu. Trong 02 ngày đào tạo, các học viên được tiếp cận Phương pháp luận về chuyển đổi số & CMCN lần thứ Tư; Big data và trí tuệ nhân tạo trong chuyển…
Ngày 14/9/2020 tại Vũng Tàu, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao (ATC) – Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học “Đào tạo chuyên sâu nâng cao đảm bảo dòng chảy”. Khóa học có sự tham gia của các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực mô hình mỏ, công nghệ mỏ và vận chuyển dầu khí. Khóa học giúp học viên hiểu thêm về tính chất hóa lý của các chất lưu như dầu, condensate. Nguyên lý hình thành lắng đọng Paraffin, Asphaltene, Hydrate…
Ngày 14/9/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao (ATC) – Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học “Phân tích hệ thống dầu khí (2D&3D)”. Khóa học có sự tham gia của các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực địa chất, địa hóa, công nghệ mỏ,... và tư vấn kỹ thuật trong ngành dầu khí. Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức về nguyên lý phân tích hệ thống dầu khí, đá mẹ sinh dầu khí; đánh giá…