Facilities

      Người quản lý ThS. Nguyễn Tố Nga Danh mục thiết bị Có đầy đủ các bộ thí nghiệm: điện học, quang học và cơ học (lực đẩy Acsimet, mô men quán tính, sức căng bề mặt, đo…
Người quản lý TS. Vũ Minh Hùng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện được trang bị: - Bộ thí nghiệm mạch điện cơ bản: 1 pha, 3 pha, tải R, L, C - Bộ thí nghiệm…
Người quản lý TS. Vũ Minh Hùng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện được trang bị: - Bộ thí nghiệm mạch điện cơ bản: 1 pha, 3 pha, tải R, L, C - Bộ thí nghiệm…
Phòng thí nghiệm Cơ học ứng dụng Người quản lý TS. Võ Quốc Thắng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm cơ học ứng dụng được trang bị: - Máy xác định độ bền va đập - Máy kiểm tra…
    Người quản lý TS. Võ Quốc Thắng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nhiệt được trang bị: - Bộ thí nghiệm nghiên cứu truyền nhiệt qua cấu trúc ống và tấm - Bộ thí nghiệm…
Phòng thí nghiệm Cơ học chất lỏng Người quản lý TS. Võ Quốc Thắng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nhiệt được trang bị: - Bộ thí nghiệm nghiên cứu truyền nhiệt qua cấu trúc ống và…
Instructor: Kiệt Nguyễn Văn, Msc. List of experiments -   Determination of molar mass using the ideal gas law -   Determination of the enthalpy of combustion with a calorimetric bomb -   Vapour pressure of mixtures of ideal fluids -   Adsorption isotherms -   Determining surface tension…