Gương mặt Cựu Sinh viên

Nghiên cứu sinh Nguyễn Đông Hồ, Incheon National University
Cựu sinh viên Khóa 2 Ngành Kỹ thuật Dầu khí.

 

Thạc sĩ Nguyễn Văn Nam, Đại học Houston, Hoa Kỳ.
Cựu sinh viên khóa 2 Ngành Kỹ thuật Dầu Khí

 

Thạc sĩ Nguyễn Văn Tú,Tập đoàn Năng lượng Dầu khí ENI (Italia).
Cựu sinh viên khóa 1 Ngành Kỹ thuật Địa chất.

 

Tiến sĩ Trần Thị Thủy Tiên, Charles Darwin University – Australia.
Cựu sinh viên khóa 1 Ngành Kỹ thuật Hóa học.

 

 

Gặp gỡ ThS. Nguyễn Huyền Anh – Consultant Geologist – Công ty Chemostrat
Cựu SV Khóa 1 Ngành Kỹ thuật địa chất và KS.

Nguyễn Thiên Thuyên, Trưởng phòng Địa vật lý, Liên hiệp khoa học địa chất, môi trường và địa vật lý
Cựu SV Khóa 4 Ngành Kỹ thuật địa chất.

 

Gặp gỡ KS. Dương Cao Nguyên – Đại diện thương mại Khu vực Việt Nam và Malaysia, Công ty Tenaris Global Services.
Cựu SV Khóa 1 ngành Kỹ thuật Dầu khí.

KS. Nguyễn Tiến Nhật Linh, Công ty Khí Vũng Tàu.
Cựu SV Khóa 2 Ngành Kỹ thuật dầu khí.