PVU đạt giải Website sáng tạo nhất

Trong Hội nghị Tập huấn công tác truyền thông, báo chí năm 2016 do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức tại TP Đà Nẵng, trang thông tin điện tử của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam được vinh danh hạng mục giải “WEBSITE SÁNG TẠO NHẤT”. Với phong cách thiết kế hiện đại và thông tin luôn được cập nhật thường xuyên, phản ánh tính thời sự về các hoạt động của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam và các đơn vị trong ngành Dầu khí, Website PVU thực sự đã phục vụ hiệu quả công tác quảng bá hình ảnh của Nhà trường nói riêng cũng như công tác truyền thông của Tập đoàn nói chung.

12 2016 1481505296

PVU nhận giải Website sáng tạo nhất tại Hội nghị Tập huấn công tác truyền thông, báo chí 2016

 

2016.12.12

Ban giám hiệu trao giải thưởng Website sáng tạo nhất cho Trung tâm Thông tin - Thư Viện

Trung tâm TT-TV