Tin mới PVU

Download Phiếu dự thi. Download Bản thuyết minh ý tưởng.
Hội đồng tuyển sinh năm 2017 trình độ đại học hệ chính quy Trường Đại học Dầu khí Việt Nam thông báo: 1. Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học hệ chính quy năm 2017: Điểm chuẩn chung toàn Trường là 23,00 điểm, áp dụng cho thí sinhkhu vực 3 không ưu tiên.Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm). 2. Xét tuyển bổ sung đợt 1: Trường…
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) thông báo về việc tuyển thẳng và ưu…