Tuyển sinh 2017

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. 2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Xét tuyển thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Bộ GD&ĐT. Chỉ tiêu năm 2017 dự kiến là 100 sinh…