Tuyển sinh 2019

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ như sau: 1. Chỉ tiêu: 15 chỉ tiêu/Ngành: - Ngành Công trình biển. - Ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý dầu khí). - Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác dầu khí). - Ngành Kỹ thuật Hóa học (Lọc – hóa dầu). - Các lớp liên kết đào tạo của các chuyên ngành trên theo hình thức 1 năm tại PVU, 1 năm tại Mỹ.…
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) thông báo tuyển sinh trình độ đại học văn bằng 2 chính quy và hệ vừa làm vừa học như sau: 1. Chỉ tiêu: 15 chỉ tiêu/Ngành: Ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý dầu khí). Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác dầu khí). Ngành Kỹ thuật Hóa học (Lọc – Hóa dầu). 2. Thời gian đào tạo: 2 năm. 3. Điều kiện dự tuyển: Đối với văn bằng 2 chính quy: Người học đã…