Tuyển sinh 2019

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) thông báo tuyển sinh Hệ Liên kết đào tạo đại học với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (New Mexico Institute of Mining and Technology-NMIMT) như sau: 1. Ngành liên kết đào tạo: Kỹ thuật Dầu khí 2. Hệ đào tạo: Đại học 3. Giới thiệu về trường liên kết: Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (NMIMT): Trụ sở: 801 Leroy Place, Socorro, NM 87801, 575/835/5061, USA Điện thoại: 575.835.5424 Fax: 575.835.5989 Website: https://www.nmt.edu/ Học viện Mỏ và…
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ như sau: 1. Chỉ tiêu: 15 chỉ tiêu/Ngành: - Ngành Công trình biển. - Ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý dầu khí). - Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác dầu khí). - Ngành Kỹ thuật Hóa học (Lọc – hóa dầu). - Các lớp liên kết đào tạo của các chuyên ngành trên theo hình thức 1 năm tại PVU, 1 năm tại Mỹ.…
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) thông báo tuyển sinh trình độ đại học văn bằng 2 chính quy và hệ vừa làm vừa học như sau: 1. Chỉ tiêu: 15 chỉ tiêu/Ngành: Ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý dầu khí). Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác dầu khí). Ngành Kỹ thuật Hóa học (Lọc – Hóa dầu). 2. Thời gian đào tạo: 2 năm. 3. Điều kiện dự tuyển: Đối với văn bằng 2 chính quy: Người học đã…