Các phương thức xét tuyển vào Trường Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2021

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (mã trường PVU) tuyển sinh 02 hệ đào tạo: Hệ chính quy (100 chỉ tiêu chung cho 03 ngành đào tạo, phân ngành sau năm thứ nhất và theo nguyện vọng sinh viên) và hệ liên kết với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico, Mỹ (90 chỉ tiêu cho 03 ngành Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Dầu khí và Kỹ thuật Hóa học, mỗi ngành 30 chỉ tiêu). PVU sẽ áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng.