Tuyển sinh 2022

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam là trường đại học công lập đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy và hệ liên kết với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico, Hoa Kỳ (NMT) năm 2022, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung Đại học chính Quy: - Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết qủa thi tốt nghiệp THPT: STT Ngành học (dự kiến) Tổ hợp xét tuyển Chỉ…
STT Hệ đào tạo Chỉ tiêu Ngành đào tạo Hình thức/Tổ hợp xét tuyển Điểm nhận hồ sơ 1. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 40 Dầu khí (bao gồm 3 ngành Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật địa chất) A00, D07 18 Đánh giá năng lực 700 2. LIÊN KẾT VỚI HỌC VIỆN MỎ VÀ CÔNG NHỆ NEW MEXICO (MỸ) 20 Kỹ thuật dầu khí; Kỹ thuật hóa học; Khoa học Trái đất/Chuyên ngành Địa chất Dầu khí A00, A01, D07 18 Đánh giá năng lực Thí…