Cơ sở vật chất Khoa Dầu Khí

Công năng PTN: Phục vụ học phần "Tinh thể khoáng vật học" và "Thạch học" bao gồm các bài thí nghiệm sau: Soi lát mỏng thạch học, trầm tích bằng kính hiển vi huỳnh quang; Phân tích lát mỏng thạch…
  Công năng PTN: PTN mô tả trực quan thiết bị máy móc và quá trình, phục vụ cho môn học "Kỹ thuật khoan", "Kỹ thuật khai thác".   Thiết bị chính: Bộ khoan cụ Bộ ống chống, ống khai…
Phòng thí nghiệm Dung dịch khoan và vữa xi măng được sử dụng cho mục đích thí nghiệm và được trang bị các thiết bị hiện đại của Công ty Fann. Phòng thí nghiệm bao gồm nhiều loại thiết bị…
Phòng thí công nghệ mỏ, thường được gọi là Phòng thí nghiệm bơm ép mẫu lõi, được sử dụng cho mục đích các bài thí nghiệm nâng cao thu hồi dầu (EOR) đối với các mẫu lõi phù hợp nhu…
Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Thiết bị thủy khí", "Kỹ thuật khai thác", bao gồm các bài thí nghiệm sau: Thực hành trên bơm piston và bơm ly tâm; Thực hành Valves; Thực hành thiết bị đầu…
Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Công nghệ lọc dầu"bao gồm các bài thí nghiệm sau: Xét ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất thu sản phẩm của các quá trình khử lưu huỳnh bằng…
Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Hóa học dầu mỏ" và "Sản phẩm dầu mỏ"bao gồm các bài thí nghiệm sau: Xác định tỉ trọng của dầu thô và sản phẩm; Xác định độ nhớt động học của…
 Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Quá trình thiết bị CNHH" bao gồm các bài thí nghiệm sau: Truyền nhiệt ống lồng ống; Sấy; Chưng cất; Đối lưu nhiệt; Mạch lưu chất; Cột chêm. Thiết bị chính: Hệ…
Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Hóa phân tích", bao gồm những bài thí nghiệm sau: Xác định nồng độ dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl Xác định nồng độ NaOH và Na2CO3 trong hỗn hợp Chuẩn…