Cơ cấu tổ chức

    Ông Lê Quang Trưởng Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam Chủ tịch Hội đồng Trường    Ông Vũ Duy Hảo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí Thành viên Hội đồng Trường
TS. Phan Minh Quốc Bình Hiệu trưởng   PGS.TS Lê Văn SỹPhó Hiệu trưởng  
Trường Đại học DKVN  hiện có 80 CB-CNV, trong đó đội ngũ cán bộ giảng dạy bao gồm 02 PGS.TS, 19 TS và 17 ThS. Trong kế hoạch của Trường, các CBGD được đào tạo nâng cao trình độ tiếng…