Cơ cấu tổ chức

TS. Phan Minh Quốc Bình Hiệu trưởng    TS. Hoàng Hùng Phó hiệu trưởng, Thành viên    Ông Lê Quang Trưởng Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam Chủ tịch Hội đồng Thành viên    TS. Đỗ Văn Khạnh Tổng Giám đốc Tổng Cty…
TS. Phan Minh Quốc Bình Hiệu trưởng     TS. Hoàng Hùng Phó Hiệu trưởng   TS. Lê Văn SỹPhó Hiệu trưởng  
Trường Đại học DKVN  hiện có 80 CB-CNV, trong đó đội ngũ cán bộ giảng dạy bao gồm 02 PGS.TS, 19 TS và 17 ThS. Trong kế hoạch của Trường, các CBGD được đào tạo nâng cao trình độ tiếng…