Tuyển sinh 2020

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non; Căn cứ Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính…
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 như sau: 1. Đối tượng tuyển thẳng a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT. b) Người đã trúng tuyển vào PVU, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành…
▷ Ngành Kỹ thuật Dầu khí ▷ Ngành Kỹ thuật Hóa học ▷ Ngành Khoa học Trái Đất / Chuyên ngành Địa chất Dầu khí
I. Thông tin chung về Trường (tính đến thời điểm xây dựng Đề án) 1. Tên trường: Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với NCKH và thực tiễn sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và của đất nước. Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng. Địa chỉ: 762 Cách Mạng Tháng Tám,…
Giới thiệu Học viện Mỏ và Công Nghệ New Mexico của Mỹ (còn được gọi là học viện New Mexico Tech - NMT) cùng chia sẻ của Lãnh đạo NMT về CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐẠI HỌC với PVU và điều kiện học tập nghiên cứu tại NMT. NMT là một trong những trường đại học CÔNG LẬP xếp hạng hàng đầu của Hoa Kỳ về chất lượng đào tạo https://www.nmt.edu/rankings/index.php