Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy và hệ liên kết năm 2020

Link phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung : Form đăng ký xét tuyển