Cơ cấu tổ chức Phòng QTTB&DA

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1 photo coming soon Bà Dương Thị Phương Thảo Trưởng Phòng (254) 373 8879 Ext 113 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 photo coming soon Ông Đậu Đăng Bút Chuyên viên (254) 373 8879 Ext 179
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 photo coming soon Ông Trần Mạnh Tiến Chuyên viên (254) 373 8879 Ext 134 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 photo coming soon Bà Nguyễn Thị Phương Anh Chuyên viên (254) 373 8879 Ext 133 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.