Tin mới PVU

Thực hiện kế hoạch Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021 của Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19. Vừa qua, Công đoàn Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đã triển khai phong trào 5S tại các tổ Công đoàn trong toàn trường và đã tiến hành đánh giá thực hiện 5S tại các phòng/khoa/trung tâm, đặc biệt đã tổ chức cuộc thi ảnh để chọn ra tổ Công đoàn…
Được sự quan tâm của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) về việc hỗ trợ mua vật tư nhu yếu phẩm phục vụ việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 20/5, Công đoàn Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đã cấp phát khẩu trang đến cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn trường. Được biết, trước đó, ngày 14/5, CĐ DKVN đã ký quyết định hỗ trợ kinh phí mua vật tư, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho toàn bộ người…
Ngày 29/4/2021 tại Bà Rịa, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đã tổ chức thành công Ngày hội Hướng nghiệp “Company Day 2021” thu hút gần 20 đơn vị dầu khí trong và ngoài nước cùng hơn 200 sinh viên tham gia.   Các đại biểu tham dự Ngày hội   Sự kiện “Company Day 2021” đã thu hút gần 20 đơn vị dầu khí trong và ngoài nước tham gia: PVEP, BIENDONG POC, BSR, Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu…