Tuyển dụng

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) là trường đại học công lập đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Mục tiêu của PVU là phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo, NCKH hàng đầu của Việt Nam, tiến tới đạt trình độ khu vực và quốc tế. PVU tổ chức các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và NCKH phục vụ nhu cầu phát triển của Ngành Dầu khí và của đất nước. Nhằm phục vụ công tác của…
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 01 CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO TOÀN THỜI GIAN (HÀ NỘI) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) là Tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đang tăng tốc phát triển, khẳng định thương hiệu ở môi trường Quốc tế. Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) là trường đại học công lập đặc biệt, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, không nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực…
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) là trường đại học công lập đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Mục tiêu của PVU là phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo, NCKH hàng đầu của Việt Nam, tiến tới đạt trình độ khu vực và quốc tế. PVU tổ chức các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và NCKH phục vụ nhu cầu phát triển của Ngành Dầu khí và của đất nước. Nhằm phục vụ công tác của…
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam cần tuyển: 01 Chuyên Viên Phát Triển Dịch Vụ Đào Tạo Toàn Thời Gian Tại Hà Nội Lương và các chế độ: Lương+ các khoảng khác: từ 10 tr Được tham gia các hoạt động đoàn thể. Được hưởng chế độ phúc lợi, khen thưởng phù hợp. Mô tả công việc: Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới, phát hiện những cơ hội kinh doanh sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng; Xây dựng lịch đào tạo theo yêu cầu…
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) là Tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đang tăng tốc phát triển, khẳng định thương hiệu ở môi trường Quốc tế. Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) là trường đại học công lập đặc biệt, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, không nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản…