Brochure khóa học: ATC-KhoaHoc-ThachHocTramTich-2024.pdf
Flyer khóa học: Đánh giá sai số trong phân tích, hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm phân tích
Brochure khóa học: Power BI - Giải pháp trực quan hóa báo cáo
Download: Training Courses Catalog 2024
Ngày 10/10/2023, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao (ATC) - Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) tổ chức hội thảo “Xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp” dành cho cấp quản lý sản xuất, trưởng các bộ phận. Hội thảo được chia sẻ bởi diễn giả Quản Hồng Đức - Chuyên gia tư vấn văn hóa an toàn doanh nghiệp, Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV The Liner Việt Nam (TLV). Diễn giả Quản Hồng Đức Tham dự Hội…