Đào tạo ngắn hạn

Tải brochure khóa học ABOUT THE COURSE The course introduces the basic knowledge of materials corrosion and corrosion control solutions in oil and gas industry, focus on analyzing the root causes of material corrosion in difference environment, monitoring methods and prevention solutions of the internal and external corrosion. The course includes practical examples occurring in Refinery plant, discussion and advice on the application of solutions to prevent corrosion by cathodic protection and coating, which are suitable with the actual operating situation of company provided by participants.   CONTENT Part 1:…
Brochure khóa học GIỚI THIỆU Khóa học nhằm đem đến cho học viên một tầm nhìn tổng quan về Mô hình địa cơ học “Geomechanical modeling phục vụ cho Nứt vỉa thủy lực và Chống trào cát. Hiện nay, việc áp dụng công nghệ NVTL trong giai đoạn khai thác cuối của mỏ sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức do điều kiện giếng ngày càng phức tạp, giếng có độ thấm/áp suất vỉa thấp, khối lượng hạt chèn propant lớn, công tác bơm rửa và kiểm soát hiện…
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Khóa học sẽ trang bị cho các cán bộ địa chất – địa vật lý kiến thức vầ cấu kiến tạo bể chứa của mỏ dầu khí phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác và phát triển các mỏ dầu khí. Khóa học đi sâu vào phân tích các quá trình hinh thành, phát triển của các bể trầm tích và liện hệ với hệ thống dầu khí trong khu vực. Ngoài ra, học viên còn được trang bị các kiến thức…