Đào tạo đại học - Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam được xây dựng theo hướng tiên tiến, chất lượng cao và phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của Ngành Dầu khí. Sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn cao, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề vượt trội (thể hiện ở tính sáng tạo và tư duy thực tế) và phương pháp làm việc theo nhóm. Nhờ đó, sinh viên PVU có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và có tính cạnh tranh của thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

Hiện nay, tất cả CTĐT đại học của PVU đã được Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật - công nghệ của Mỹ (ABET) công nhận đạt chuẩn chất lượng ABET, và là trường đại học duy nhất tại Việt Nam có các CTĐT về dầu khí (tìm kiếm, thăm dò dầu khí; khoan, khai thác dầu khí; lọc và chế biến dầu khí) đạt chất lượng ABET.

Các ngành đào tạo đại học của PVU đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET:

- Ngành Kỹ thuật Địa chất (CN Địa chất-Địa Vật lý Dầu khí);

- Ngành Kỹ thuật Dầu khí (CN Khoan-Khi thác Mỏ Dầu khí);

- Ngành Kỹ thuật Hóa học (CN Lọc-Hóa Dầu);