Sứ mệnh, tầm nhìn

SỨ MỆNH

PVU là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất kinh doanh của nhằm góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của đất nước. Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng.

TẦM NHÌN

PVU là trường đại học định hướng nghề nghiệp - ứng dụng hàng đầu trong lĩnh vực dầu khí, cùng với Viện Dầu khí Việt Nam hình thành Học viện Dầu khí Việt Nam có tiềm lực nghiên cứu khoa học đạt trình độ khu vực và quốc tế, PVU phấn đấu trở thành một trong những Trường đại học chuyên ngành hàng đầu Việt Nam vào năm 2020, một trong những Trường đại học có uy tín của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

PVU xác định mọi hoạt động Đào tạo và Giáo dục phải tạo ra được những người lao động mới - Nhân tài cho phát triển của Đất Nước và Thế giới. Nhân lực PVU đào tạo vừa có tài vừa có những phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước, có đạo đức trong sáng, có chí khí hăng hái vươn lên, không sợ hy sinh gian khổ, dũng cảm, khiêm tốn, thật thà, cần cù, tiết kiệm, giản dị, và sức khỏe để sẵn sàng đi xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

v  ĐỨC: Tích lũy từ sự rèn, sửa của nội tâm, sống chuẩn mực và mang lại giá trị bền vững cho cuộc sống. Là đạo đức, là tư cách tác phong, là lòng nhiệt tình, là những khát vọng “chân, thiện, mỹ”. Người có “đức” biết tôn trọng và bảo vệ chân lí, dám đấu tranh với sai lầm, sẵn sàng hi sinh quyền lợi cá nhân cho quyền lợi của tập thể.

v  TÀI: Thể hiện qua trí tuệ, kiến thức và kỹ năng. Là nắm chắc kiến thức, hiểu biết rõ kĩ năng, kĩ xảo, kế thừa kinh nghiệm để hoàn thành công việc tốt nhất; đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn, tình huống phức tạp.

v  HIẾU HỌC, HIẾU TRI: Là tinh thần ham học để tiếp thu, hun đúc và nuôi dưỡng tri thức rộng lớn của nhân loại. Là nền tảng sự phát triển con người. PVU là nơi nuôi dưỡng, là môi trường thỏa mãn tinh thần khát khao học hỏi, khát khao hiểu biết, coi trọng tri thức và tôn trọng chân lý.

v  NĂNG ĐỘNG: Là động lực, là khả năng hoạt động tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm của một cá nhân, tập thể nhằm tác động một cách tích cực, có chủ đích để thay đổi thế giới xung quanh trước môi trường thay đổi liên tục và đầy thách thức. Là phẩm chất mà đội ngũ cán bộ, sinh viên, học viên của PVU cần có để thích ứng với mọi sự thay đổi.

v  SÁNG TẠO: Là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó, phụ thuộc vào những cái đã có, là nền tảng tạo nên sự khác biệt, sự tiên phong thậm chí dẫn đầu trong xu thế mới, là mục tiêu của giáo dục đại học nhằm kiến tạo tri thức trong một xã hội tri thức và nền kinh tế tri thức. Sáng tạo là phẩm chất mà CBGV-CNV và Sinh viên PVU cần có để thể hiện bản thân.

v  TINH THẦN TRÁCH NHIỆM: Là ý thức thực hiện tốt nghĩa vụ, công việc của bản thân, không ỷ lại, dựa dẫm hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thể hiện đạo đức nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Tinh thần trách nhiệm là chuẩn mực mà Trường luôn đòi hỏi từ CBNV và Sinh viên – Học viên để cùng nhau xây dựng môi trường có trách nhiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, tạo động lực cho sự phát triển.

v  TRÍ TUỆ: Là bản chất của CBGV-CNV PVU, là mục đích của Sinh viên/Học viên PVU.