Cơ hội việc làm

Khóa học MSc 2 năm, học bổng EPOS DAAD

Chương trình thạc sĩ khoa học quốc tế kéo dài 2 năm, được tổ chức bởi hai trường đại học đối tác là Đại học Stuttgart (USTUTT), Stuttgart, Đức và Đại học Ain Shams (ASU), Cairo, Ai Cập.

https://www.iusd.uni-stuttgart.de/programs/?fbclid=IwAR0ObnvCKuEZ72mjBx6FbwtozY3fYO3x59QqFFK_t5405gfMK51afaMRjGs

 

Học bổng PhD Khoa học dữ liệu và viễn thám ở Berlin, CHLB Đức

Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác FONDA mở nhiều vị trí cho nghiên cứu sinh và PostDocs trong các lĩnh vực kỹ thuật phần mềm, hệ thống phân tán, kỹ thuật thuật toán, khoa học dữ liệu, tin sinh học, phân tích ảnh y sinh, khoa học vật liệu và viễn thám dựa trên vệ tinh (Berlin, Đức) . Để biết thông tin, xem:

https://lnkd.in/d-mhf8h

https://lnkd.in/ei-daNE