Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại:  (254)3.738879 ; (254)3.738877; (254)3.721979

Fax: (254) 3.733579

Gửi Email

Send an Email
(Tùy chọn)
(Tùy chọn)