Chương trình đào tạo - Khoa Dầu Khí

Chương trình đào tạo đại học

Với chức năng nhiệm vụ của Trường giao, Khoa Dầu khí triển khai đào tạo và quản lý hoạt động giảng dạy 3 ngành đào tạo đại học hệ chính quy bao gồm:

  1. Ngành Kỹ thuật Điạ chất: Chuyên ngành Địa chất - Địa Vật lý Dầu khí;
  2. Ngành Kỹ thuật Dầu khí: Chuyên ngành Khoan - Khai thác Mỏ Dầu khí;
  3. Ngành Kỹ thuật Hóa dầu: Chuyên ngành Lọc-Hóa Dầu.

Xem chi tiết

 

Chương trình đào tạo sau đại học

Bắt đầu từ năm 2014, Các Cán bộ giảng dạy của Khoa tham gia giảng dạy Chương trình đào tạo sau đại học trình độ Thạc sỹ chuyên ngành "Công trình biển"

Xem chi tiết