Khóa học Geomechanical modeling phục vụ cho nứt vỉa thủy lực và chống trào cát

Brochure khóa học

GIỚI THIỆU

Khóa học nhằm đem đến cho học viên một tầm nhìn tổng quan về Mô hình địa cơ học “Geomechanical modeling phục vụ cho Nứt vỉa thủy lực và Chống trào cát.

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ NVTL trong giai đoạn khai thác cuối của mỏ sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức do điều kiện giếng ngày càng phức tạp, giếng có độ thấm/áp suất vỉa thấp, khối lượng hạt chèn propant lớn, công tác bơm rửa và kiểm soát hiện tượng cát trào sau NVTL,.... Do đó, với mục đích nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật các kiến thức mới cho các kỹ sư để thực hiện hiệu quả công tác NVTL, kiểm soát và ngăn ngừa trào cát thông qua đánh giá và nguyên cứu các thông số địa cơ học đất đá, áp suất vỡ vỉa, các thông số khe nứt.

AI NÊN THAM DỰ?

Chương trình học được thiết kế cho việc đào tạo nâng cao trình độ cho các kỹ sư đang phụ trách trực tiếp mảng nứt vỉa thủy lực, tăng cường thu hồi dầu....

NỘI DUNG

 • Introduction to Geomechanical modeling/ Giới thiệu về mô hình địa cơ học
 • Testing and Modelling of Rock Properties/ Kiểm tra và mô hình hóa các thuộc tính của đá
 • Vertical Stress and Pore pressure Modelling/ Mô hình ứng suất dọc và áp suất lỗ rỗng
 • Horizontal Stress Modelling/ Mô hình ứng suất ngang
 • Data Sources for a Geomechanical Model /Nguồn dữ liệu cho mô hình cơ địa
 • Geomechanical Workflow / Quy trình làm việc cơ địa
 • Rock mechanical properties from lab tests/ Tính chất cơ học của đá từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
 • Young’s modulus and Poisson’s ratio/ Mô đun của Young và tỷ lệ của Poisson
 • Log-based poro-elastic stresses / Ứng suất đàn hồi poro dựa trên log
 • Introduction to Hydraulic Fracturing/ Giới thiệu về nứt vỉa thủy lực
 • Hydraulic Fracture Design Issues, factors affecting design parameters/ Thiết kế Nứt vỉa thủy lực, các yếu tố ảnh hưởng đến thông số thiết kế
 • Mini-frac and Post-frac Diagnostics
 • Geomechanical Influence on Hydraulic Fracturing/ Ảnh hưởng của địa cơ học đến nứt vỉa thủy lực
 • Evaluation of hydraulic fracturing design parameters and factors affecting design parameters/ Đánh giá các thông số thiết kế nứt vỉa thủy lực và các yếu tố ảnh hưởng đến thông số thiết kế
 • Sandcontrol/ Kiểm soát và ngăn ngừa trào cát
 • Effective assessment method and lessons learned / Phương pháp đánh giá hiệu quả và bài học kinh nghiệm.
 • Evaluate the applicability and select suitable technology for application at Vietsovpetro/ Đánh giá khả năng áp dụng và lựa chọn công nghệ phù hợp áp dụng tại tại Vietsovpetro
 • Experiment on core samples in the laboratory of Training Center / Thực nghiệm trên các mẫu lõi tại phòng thí nghiệm của Trung tâm đào tạo.
 • Case Studies
 • Special Topics

GIẢNG VIÊN

Các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Địa cơ học, Nứt vỉa thủy lực và Kiểm soát cát.
Ngôn ngữ giảng dạy : tiếng Việt.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 • Thời lượng: 05 ngày;
 • Thời gian dự kiến: Quý II (tháng 4-5)/2021;
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.

CHI PHÍ THAM DỰ: 45.000.000 đồng/học viên (Chi phí trên đã bao gồm chi phí thiết kế bài giảng, chi phí giảng viên, tài liệu, chứng nhận, teabreak, phí quản lý và các loại thuế/phí liên quan). Số lượng tối đa 15 học viên.

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NÂNG CAO (ATC) | ADVANCED TRAINING CENTER

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVU) | PETROVIETNAM UNIVERSITY

Địa chỉ: 762 đường Cách mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: +84 25 4373 8879        | Fax: +84 25 4373 3579  | Cellphone: 0909.656.998

Văn phòng tại TP.HCM: Lô E2b-5, Khu Công nghệ cao, P. Tân Phú, Q. 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng tại Hà Nội: VPI Tower, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.