Thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) là trường đại học công lập đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Mục tiêu của PVU là phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo, NCKH hàng đầu của Việt Nam, tiến tới đạt trình độ khu vực và quốc tế. PVU tổ chức các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và NCKH phục vụ nhu cầu phát triển của Ngành Dầu khí và của đất nước.

Nhằm phục vụ công tác của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2022, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý dự án & đấu thầu và vị trí Giáo vụ khoa Dầu khí, thông tin cụ thể như sau:

I. Tuyển dụng Vị trí Chuyên viên Quản lý dự án và đấu thầu

1. Số lượng: 01 chuyên viên

2. Đơn vị quản lý: Phòng Quản trị thiết bị và Dự án

3. Yêu cầu:

-  Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên

-  Chuyên ngành: Kinh tế, Xây dựng, các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan;

-  Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 500 trở lên

-  Tuổi: từ 25-35

-  Có sức khoẻ tốt

-  Có chứng chỉ nghiệp vụ Đấu thầu

-  Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm việc liên quan đến quản lý dự án, đấu thầu.

-  Kỹ năng/yêu cầu khác: Lập kế hoạch, lên chương trình, chuẩn bị hồ sơ cho các dự án, gói thầu và tổ chức thực hiện; Trung thực, trách nhiệm, nhiệt huyết; Chịu được áp lực công việc cao; Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

4. Nhiệm vụ chính:

-  Tham mưu và giúp Lãnh đạo Phòng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện triển khai các hoạt động chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư dự án của Trường;

-  Tham mưu giúp lãnh đạo Phòng xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến công tác quản lý dự án; đấu thầu; mua sắm, quản lý tài sản, trang thiết bị và các lĩnh vực liên quan.

-  Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai và thực hiện các dự án mua sắm trang thiết bị trong Trường.

-  Tổ chức thực hiện, quản lý dự án: lập kế hoạch, phân bố chỉ tiêu, tiến độ, chi phí dự án, gói thầu; quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuẩn bị đầu tư, dự án, gói thầu; tổng hợp, đề xuất ý kiến để đảm bảo công tác đầu tư và dự án hoàn thành đúng tiến độ thời gian và chất lượng; quản lý thông tin, dữ liệu, hồ sơ pháp lí của dự án, gói thầu..).

-  Thực hiện công tác đấu thầu: Lập kế hoạch, xây dựng hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác đấu thầu; Nghiên cứu, phân tích thông tin xây dựng dự toán giá thầu; Hoàn thiện hồ sơ mời thầu/hồ sơ đề xuất; Tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp đúng quy định; Bám sát hồ sơ đấu thầu/Hợp đồng đã ký, đảm bảo các bên liên quan hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng; Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiệm thu, quyết toán, thanh lý hợp đồng với các nhà cung cấp; Lưu trữ, quản lý Hồ sơ mời thầu.

-  Tổng hợp, rà soát kế hoạch mua sắm trang thiết bị, tài sản và dịch vụ thuê ngoài theo định kỳ, báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình mua sắm; Tiếp nhận phiếu yêu cầu/Tờ trình mua sắm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai và thực hiện các dự án, gói thầu mua sắm trang thiết bị trong Trường.

-  Đánh giá các hoạt động liên quan đến mua sắm, đấu thầu và quản lý sử dụng trang thiết bị.

-  Quản lý phạm vi và khối lượng công việc ban đầu cũng như các yêu cầu thay đổi của dự án; Báo cáo tiến độ và các vấn đề của dự án với Trưởng phòng.

-  Đánh giá hiệu quả của việc thực hiện dự án, đôn đốc thực hiện việc thanh toán trong từng phần hoặc toàn bộ dự án.

-  Chủ động phối hợp với các đơn vị trong trường lập các dự án mới theo các yêu cầu và mục tiêu của các quỹ tài trợ trong và ngoài nước.

-  Hỗ trợ các bộ phận liên quan khi cần thiết và làm các công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 

II. Tuyển dụng vị trí Giáo vụ Khoa

1. Số lượng: 01 Giáo vụ Khoa

2. Đơn vị quản lý: Khoa Dầu khí

3. Yêu cầu:

-  Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên

-  Chuyên ngành: khoa học xã hội hoặc khoa học kỹ thuật

-  Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 500 trở lên

-  Tuổi: từ 25-35

-  Có sức khoẻ tốt

-  Có kinh nghiệm làm Giáo vụ Khoa, Trợ lý, Thư ký.

-  Kỹ năng/yêu cầu khác: Thành thạo tin học văn phòng, Có kiến thức về lĩnh vực tổ chức, quản lý giáo dục đào tạo, Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện; Giao tiếp tốt, hoà nhã; Trung thực, nhiệt tình công tác và có trách nhiệm

-  Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật Địa chất.

4. Nhiệm vụ chính:

- Tham mưu cho Trưởng khoa và phối hợp với Phòng Đào tạo lập kế hoạch theo dõi và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, lịch học, thực hành, thi học kỳ, bảo vệ đồ án môn học, bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho các lớp trong Khoa.

-  Theo dõi tiến độ giảng dạy, thực hành, thực tập.

-  Liên hệ thực tập, kiến tập cho sinh viên.

-  Tiếp sinh viên, giải đáp và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của sinh viên.

-  Theo dõi giờ giảng, công tác NCKH... của CBGD để làm cơ sở chấm công, nghỉ phép, nghỉ bù và các khoản thu nhập khác.

-  Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện công việc của các cán bộ trong khoa được Lãnh đạo Trường/Trưởng khoa giao đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

-  Phụ trách công tác hành chính của Khoa: văn phòng phẩm, chấm công, làm thêm giờ, nghỉ bù, nghỉ phép, đánh giá, thi đua, khen thưởng...

-  Tham mưu cho Trưởng khoa và phối hợp với Phòng Đào tạo mời thỉnh giảng, đổi giờ, bù giờ cho CBGD.

-  Liên hệ các Đơn vị trong Trường để giải quyết các yêu cầu công việc.

-  Tiếp nhận văn bản, soạn thảo văn bản theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Khoa, Bộ môn,…

- Phối hợp với Phòng Đào tạo tiếp nhận phiếu và trả kết quả đăng ký môn học.

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh.

- Kiểm tra khối lượng giảng dạy, quản lý sổ đầu bài của mỗi môn học.

- Tổng hợp bảng điểm gửi cho Phòng Đào tạo theo lịch chung của Nhà trường.

- Phụ trách các công việc liên quan đến kiểm định và đảm bảo chất lượng của Khoa.

- Xây dựng quy trình phối hợp với các đơn vị trong Trường;

 - Thanh quyết toán các hóa đơn chứng từ cho Khoa;

  - Tổ chức thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tư liệu, số liệu;

- Tham gia quản lý và khai thác có hiệu quả tài sản của Nhà trường thuộc phạm vi Khoa quản lý;

 - Thực hiện các công việc khác được Trưởng khoa giao.

III. Điều kiện làm việc và đãi ngộ

-  Địa điểm làm việc: tại số 762 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

-  Lương: cạnh tranh, thỏa thuận.

-  Được hưởng chế độ phúc lợi, khen thưởng phù hợp.

-  Được hỗ trợ phương tiện đưa đón.

-  Được tham gia các hoạt động đoàn thể.

-  Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

IV. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển, phỏng vấn

-  Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 11/5/2022.

-  Hồ sơ dự tuyển gồm:

  • Bản dữ liệu ứng viên dự tuyển (có ảnh, có chữ ký);
  • Giấy khám sức khỏe (trong vòng 03 tháng);
  • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học, trên đại học (nếu có), chứng chỉ tiếng Anh TOEIC (còn hạn), các văn bằng, chứng chỉ khác liên quan;
  • Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.

Ghi chú:

  • Hồ sơ ứng viên gửi theo đường bưu điện, gửi trước bản scan theo địa chỉ và email bên dưới.
  • Mọi chi tiết, xin liên hệ: Ms Hiệp – Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, số 762 đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Long Toàn, TP. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, số điện thoại: 02543.738879 (máy lẻ 166); email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website