Công bố điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sớm dựa trên kết quả học tập THPT và kỳ thi ĐGNL trình độ Đaị học hệ liên kết năm 2023